ZELFCONTROLE 2017-09-20T14:44:49+00:00

ZELFCONTROLE

Wilt u tot de eredivisie van de inspecties behoren en aangepast overheidstoezicht? Houwers Groep heeft een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geaccepteerd zelfcontrolesysteem ontwikkeld. Dit betekent dat onze inspecteurs uw organisatie onaangekondigd inspecteren. Scoort uw organisatie gedurende een langere periode een ruime voldoende? Dan vormt uw organisatie in de ogen van de NVWA niet of nauwelijks een risico voor de consument. Met als resultaat: aangepast overheidstoezicht voor uw organisatie.

Groen licht voor elke organisatie

Wilt u ook groen licht krijgen of behouden? Ons controlesysteem is zowel op individuele als op formulebedrijven toepasbaar. De uitgevoerde inspectie geeft antwoord op de vraag of uw organisatie voldoet aan de groene kleur, zoals in het inspectie reglement is vastgelegd. Onze zelfcontrole bestaat uit onaangekondigde inspecties waarbij de implementatie en de naleving van voorschriften uit een goedgekeurde hygiënecode worden gecontroleerd. Een onderdeel van de inspectie is de bemonstering van producten voor toetsing aan de hand van microbiologische criteria van de hygiënecode. De inspecties zijn op afstand te volgen via een digitaal systeem. Bij formulebedrijven worden alle locaties geïnspecteerd. Het zelfcontrolesysteem ondersteunt managers om alle locaties naar een groen resultaat te krijgen. Ook helpen wij om de kleur groen te behouden.

Volledige transparantie met onze managementrapportage

Houwers Groep maakt alle verzamelde informatie voor u inzichtelijk. Alle informatie en verbeterpunten naar aanleiding van de inspectie worden samengevoegd. Vervolgens worden de resultaten geanalyseerd. Vanuit deze analyse worden zowel de organisatorische verbeterpunten als de trends en (wettelijke) ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt. De managementrapportage maakt het verschil voor beleid, jaarplannen en de daaraan gekoppelde budgetten. Het overzichtsrapport is een evaluatie voor uw managementteam die alle belanghebbende informeert over de prestaties binnen uw organisatie.

                                                         Kijk op www.voedselinspectie.nl voor deelnemende bedrijven.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij geven u graag meer informatie.

Neem contact op