Uw bedrijf zit in verscherpt toezicht, kort VeTo of lang VeTo. Wat nu?

Houwers Groep helpt graag uw bedrijf weer op orde te krijgen voor de herinspectie van de NVWA. Met ons stappenplan ziet u precies waar u zich bevindt in het traject naar het verbeteren en professionaliseren van uw bedrijf. Kijkt u mee in welke fase u zich bevindt? Download onze handige infographic HACCP-stappenplan en ga aan de slag!

Stap 1 - Bel ons 0345-511903

De NVWA heeft uw bedrijf bezocht en u komt in aanmerking voor verscherpt toezicht (VeTo). In de brief van de NVWA staat vermeld dat u het traject kort VeTo kunt volgen. U bent verplicht om een geaccepteerd controle- en adviesbureau in te schakelen. Houwers Groep helpt u graag. Informeer de NVWA over de gemaakte afspraak met ons. Houwers Groep helpt u in het verbeteren en professionaliseren van uw bedrijf, zodat u weet wat u moet doen om de overtredingen op te lossen.

Stap 2 - Houwers Groep komt langs

Nadat u telefonisch de afspraak met ons heeft afgestemd, komt de inspecteur bij u langs. Samen kijkt u naar de punten waarop uw bedrijf actie moet ondernemen. U krijgt een instructie en advies van onze inspecteur. Op basis van de overtredingen in de afgelopen 2 jaar wordt per onderdeel het verbetertraject opgestart.

Stap 3 - Ga aan de slag

Nadat de inspecteur u uitleg en advies heeft gegeven en u samen het verbeterplan heeft opgesteld, gaat u zelf aan de slag. Op korte termijn zal de NVWA een herinspectie uitvoeren. Tijdens deze inspectie wordt ook uw kennis over voedselveiligheid getoetst.

Stap 4 - Periodieke controle Houwers Groep

Om terugval in verscherpt toezicht (kort VeTo) of erger (lang VeTo) te voorkomen zijn periodieke controles van Houwers Groep wenselijk. U kunt overwegen om periodieke controles uit te laten voeren, bespreek dit met de inspecteur of bel ons.

Neem contact op