FAQ2019-08-19T17:05:20+02:00

Frequently Asked Questions (FAQ)

Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Zit uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op.

Welke sieraden mag ik dragen?2019-08-19T16:27:12+02:00

Bij het werken met onverpakte levensmiddelen mogen geen hand- en polssieraden gedragen worden. Een uitzondering kan gemaakt worden voor een gladde partnerring. Bij voorkeur worden geen te grote oorbellen en wenkbrauw-, lip- en tongpiercings gedragen. Een heel kleine ontstekingsreactie kan al heel grote nadelige gevolgen hebben voor de voedselveiligheid.

Welke bewaarwijzer heb ik nodig?2019-08-19T16:29:05+02:00

De meest uitgebreide bewaarwijzer is te vinden op de site of de bewaarwijzer-app van het Voedingscentrum. Hierin zijn voor zo’n 2000 producten bewaaradviezen te vinden. Voor groente en fruit is er ook een handige sticker voor op de koelkast.

Wat zijn Hygiënecodes?2019-08-19T14:49:15+02:00

Vanuit de Europese wetgeving moeten alle levensmiddelenbedrijven werken volgens HACCP. Voor productiebedrijven met specifieke processen is dat meestal een geschreven voedselveiligheidsplan, speciaal voor dát bedrijf of proces. Voor de kleine ondernemer is het schier onmogelijk om zelf een uitgebreid HACCP-plan uit te werken. Vandaar dat de Europese wetgeving de mogelijkheid gegeven heeft om branchespecifieke ‘gidsen’ op te stellen – de hygiënecodes. Hierin staan de meest voorkomende processen in de branche en de bijbehorende beheerspunten beschreven.

Wat zet ik op een etiket?2019-08-20T09:01:22+02:00

Wat allemaal op een etiket aangeduid moet worden, is omschreven het Warenwetbesluit Informatie Levensmiddelen. Deze wet is een uitvloeisel van de Europese Verordening Nr. 1169/2011. Beter bekend als de allergenenverordening.

Wat is YOPI?2019-08-19T16:51:18+02:00

De afkorting YOPI staat voor:

Young (baby’s en kleine kinderen tot 5 jaar)

Old (ouderen +65)

Pregnant (zwangeren)

Immuno-comprimised (mensen met een verminderde weerstand. Zoals personen die behandeld worden voor kanker, nierziektes, reuma of diabetes)

Wat is voedselveiligheid?2019-08-19T16:20:53+02:00

Voedselveiligheid is samen zorgen dat er voedsel geproduceerd wordt waar consumenten niet ziek van worden. Als iedereen zich aan de spelregels houdt, verkleint de kans dat er iets misgaat.

Wat is het verschil tussen THT en TGT?2019-08-19T16:39:06+02:00

Een THT (tenminste houdbaar tot) datum staat op producten die niet zo snel bederven. Voor een aantal producten zoals pasta, rijst, kruiden(mixen), zuren en sauzen kan het zo zijn dat het product na de THT nog veilig gegeten kan worden. Voor producten die gekoeld bewaard moeten worden, is de THT-datum de laatste dag waarop het product geconsumeerd mag worden. Daarna moet het weggegooid worden.

Een TGT (te gebruiken tot) datum staat op zeer bederfelijke producten. De TGT-datum is de laatste dag dat het product nog geconsumeerd mag worden. Daarna moet het weggegooid worden.

Wat is HACCP?2019-08-19T14:01:06+02:00

De afkorting HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Het bedrijfsproces is stap voor stap in kaart gebracht. Bij elke stap wordt gekeken of er een mogelijk gevaar voor de voedselveiligheid is – de risicoanalyse (Hazard Analysis).

Als er een gevaar is voor de voedselveiligheid, dan moet dat geminimaliseerd worden. Dit is het beheerspunt (Critical Control Point). Het gevaar kan beheerst worden doordat de volgende stap in het proces dat gevaar elimineert of met een specifieke handeling: een beheersmaatregel.

Wat is een schoonmaakplan?2019-08-19T15:11:01+02:00

Een schoonmaakplan geeft aan met welke schoonmaakmiddelen een onderdeel schoongemaakt moet worden. Ook hoe dat schoonmaakmiddel gebruikt moet worden en hoe vaak het onderdeel schoongemaakt moet worden staat hierin aangegeven. Daarnaast staat per onderdeel omschreven of naast schoonmaken, ook desinfecteren nodig is. Vooral voor voedselcontactpunten kan een desinfectiestap een positieve bijdrage leveren aan de voedselveiligheid.

Wat is Categorie 3 afval?2019-11-08T12:54:25+01:00

Categorie 3 materiaal is afval van producten van dierlijke oorsprong. Of producten waarin ingrediënten van dierlijke oorsprong zijn verwerkt. Deze ‘reststroom’ moet apart van de andere stromen verzameld worden. In afsluitbare opslagmedia, voorzien van de aanduiding: ‘CAT3-materiaal, niet bestemd voor menselijke consumptie’.

De producten hoeven dus niet ongeschikt te zijn voor menselijke consumptie. Zij hebben alleen een andere bestemming gekregen. De bestemming is eenrichtingsverkeer. Zodra producten in het CAT3- traject zitten mogen deze niet meer in de consumptiestroom terecht komen.

Wat betekent ‘onaangekondigde inspectie’?2019-08-19T14:14:52+02:00

Onaangekondigd betekent dat onze inspecteurs, op dezelfde manier als de NVWA, onverwacht bij uw bedrijf op bezoek komen voor de inspectie. Dit geeft het meest eerlijke beeld van hoe het er precies voor staat. Is alles spic en span, zijn registraties up-to-date en heeft iedereen de kennis op peil?

Waarom zijn inspecties nodig?2019-08-19T14:05:16+02:00

Iedere ondernemer heeft zijn eigen reden om voor een inspectie te kiezen. In de basis staat één vraag centraal: “Hebben mijn medewerkers en ik alles voldoende onder controle, zodat de voedselveiligheid niet in gevaar komt?”

Waar vind ik een temperatuurlijst?2019-11-28T16:19:07+01:00

Een temperatuurlijst kunt u hier downloaden.

Waar vind ik een allergenenlijst?2019-08-20T09:05:38+02:00

Een overzicht van de 14 verplicht te duiden allergenen kunt u hier downloaden.

Waar vind ik de nieuwe Hygiënecode voor de Ambachtelijke IJsbereiding?2020-01-28T13:47:58+01:00

De Hygiënecode voor de ambachtelijke ijsbereiding is beschikbaar op de website van de Vereniging Ambachtelijk IJscentrum. Leden kunnen tegen een gereduceerd tarief van €70,- exclusief BTW de hygiënecode kopen. Het regulier tarief is €120,- en middels de kortingscode die leden per mail ontvangen kunnen zij gebruik maken van de aangeboden korting.

> Hygiënecode kopen

Waar kan ik mijn verbeterpunten invullen?2019-11-28T14:38:46+01:00

Uw verbeterpunten kunt u digitaal invullen via het intranet van Houwers Groep. Volg hiervoor stapsgewijs onze infographic.

Terugkoelen: hoe zit dat?2019-08-19T16:48:09+02:00

Terugkoelen is een kritisch proces dat voortvloeit uit de HACCP. Een verhit product wat bestemd is om op een later moment gebruikt te worden, kan warm bewaard worden (>60°C) of teruggekoeld worden naar <7°C. Eén van de optimale groeifactoren voor bacteriën is een temperatuur tussen 15°C en 55°C. Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk uit deze zone te zijn. Natuurlijk heeft u daar een koeling met voldoende capaciteit voor nodig. Daarnaast is het verdelen in kleine porties een belangrijke handeling. Grote massa’s blijven veel langer op eenzelfde temperatuur. En zo krijgen bacteriën meer kans om uit te groeien. Terugkoelen moet dus zo snel mogelijk gebeuren. Natuurlijk ‘hoe sneller, hoe beter’, maar altijd binnen 5 uur en naar een temperatuur van maximaal 7°C. Meet na 2 uur welke temperatuur het product heeft. Is de temperatuur nog >20°C, dan kunt u kleinere porties maken.

Moeten al mijn werknemers de Hygiënecode kennen?2019-08-19T14:58:01+02:00

Nee. Iedereen moet op de hoogte zijn van de normen en risico’s die binnen de reikwijdte van de functie vallen. Een medewerker in de bediening hoeft niets te weten van temperatuurnormen. En een afwasmedewerker hoeft alleen te weten welk middel hij moet gebruiken, hoe hij een goede scheiding tussen vuil en schoon aanbrengt en hij moet kunnen beoordelen of iets goed schoon is.

Mijn bedrijf is gesloten na een inspectie. Wat moet ik doen?2019-08-19T14:08:58+02:00

Volg de eerste instructies van de NVWA-inspecteur altijd op. Stop met alle bereidingshandelingen en neem, nadat aan u de officiële beschikking van de NVWA uitgereikt is, direct contact op met ons kantoor via tel. 0345 511 903. Eén van onze inspecteurs komt zo snel mogelijk bij u langs. Klik hier voor het stappenplan.

Mag ik vleeswaren (opnieuw) invriezen?2019-08-19T16:35:38+02:00

Vlees en vleesproducten zoals vleeswaren mag u nooit opnieuw invriezen. Invriezen zet de groei van bacteriën stil. Er zijn dus nog net zoveel bacteriën aanwezig als op het moment dat het product ingevroren is. Zodra de temperatuur weer boven 0 komt, kunnen deze weer uit gaan groeien. Afhankelijk van de eerdere hoeveelheid kunnen dit zeer grote aantallen zijn.

Mag ik producten na de THT verkopen?2019-11-08T13:18:26+01:00

Verkopen van producten na de THT is geen overtreding van de Warenwet. Afhankelijk van de eigenschappen van het product moet onderzoek aantonen dat dit de voedselveiligheid niet in gevaar brengt. Het product mag aan de hand van de onderzoeksresultaten voorzien worden van de nieuwe THT. De oorspronkelijke THT moet duidelijk blijven voor de consument. Bederfelijke producten mogen in beginsel nooit over datum verkocht worden.

Kan ik een inspectie aanvragen?2019-08-19T14:15:10+02:00

Een inspectie heeft u in minder dan 5 minuten geregeld, kijk hier voor de eerste stap. Wij inventariseren op basis van het telefoongesprek wat uw wensen zijn. Voor meer uitgebreide wensen komen we graag bij u langs. U ontvangt dan eerst een offerte van ons.

Hoe ziet een HACCP weekformulier eruit?2019-08-19T14:57:30+02:00

Een HACCP weekformulier kunt u hier downloaden.

Hoe vaak moet ik frituurvet vervangen?2019-08-19T15:20:32+02:00

Frituren gebeurt overal, maar het meest in de horeca. Daar komt deze vraag ook regelmatig naar voren. Een sluitend antwoord is moeilijk te geven, omdat het van een aantal factoren afhankelijk is. Koninklijke Horeca Nederland heeft een aantal spelregels opgesteld. Als u die volgt bent u redelijk zeker van een goed en veilig resultaat.

Hoe vaak is een inspectie nodig?2019-08-19T14:11:54+02:00

Ons advies is om 2 x per jaar een inspectie uit te laten voeren, al dan niet met een productonderzoek. Soms is productonderzoek vrijwillig en soms verplicht vanuit de overheid. Bij een frequentie van 2 x per jaar kunnen we samen snel mogelijke structurele tekortkomingen signaleren en aanpakken. Minder vaak kan natuurlijk ook. Maar dan is de kans groter dat er zaken ontstaan die mogelijk langere tijd onopgemerkt blijven.

Hoe moet ik desinfecteren?2019-09-02T14:08:45+02:00

Er zijn verschillende soorten desinfectiemiddelen op basis van peroxide, chloor, quatenaire amoniumverbinding, alcohol of een combinatie van schoonmaak- en desinfectiemiddel. Voor alle vormen geldt dat het beste resultaat verkregen wordt als:

  1. Het oppervlak eerst goed schoongemaakt is.
  2. De voorgeschreven inwerktijd wordt aangehouden.
  3. Het oppervlak nagespoeld wordt met ruim schoon water. Een uitzondering hierop zijn de alcoholsprays.
Hoe meet ik de kerntemperatuur?2019-08-19T16:43:00+02:00

De kerntemperatuur kan alleen gemeten worden met een insteekthermometer. De naald van de thermometer moet altijd ontsmet worden voordat deze in een product gestoken wordt. Dit om (kruis)besmetting te voorkomen. Wacht tot de weergave op de thermometer stabiel is. Dat is de kerntemperatuur van het product. Als het niet wenselijk is dat de verpakking van een product beschadigd wordt, kan de naald tussen twee verpakkingen gestoken worden. De temperatuur die dan gemeten wordt, benadert de kerntemperatuur het meest.

Hoe lang overleeft een virus buiten het lichaam?2019-08-19T16:53:17+02:00

Een virus is geen levend organisme zoals vaak wordt aangenomen. Het is een eiwitstructuur die, als je die binnenkrijgt via bijvoorbeeld voeding, een ziekmakende reactie oproept. Het is een lichaamsvreemd eiwit en het afweermechanisme reageert daarop. Hoelang het buiten het lichaam infectueus blijft, hangt af van welk virus het is en op welk oppervlak het aanwezig is. Het varieert van een paar uur tot enkele maanden.

Hoe lang is een HACCP-certificaat geldig?2019-08-19T15:05:35+02:00

Een HACCP-certificaat is 1 jaar geldig. Wij bewaken deze termijn voor u, zodat u steeds een geldig certificaat in uw bezit heeft.

Hoe kan ik schimmels aantonen?2019-08-20T09:26:28+02:00

Aanwezigheid van schimmels kan aangetoond worden door laboratoriumonderzoek te laten doen. Daarnaast hebben een hoop schimmels de eigenschap op te lichten als die beschenen worden met UV-licht. Dit kan een handig hulpmiddel zijn als u zeker weet dat er verder geen andere stoffen aanwezig zijn die oplichten bij UV-licht. Ook het sap van bijvoorbeeld een watermeloen licht op!

Hoe kalibreer ik een thermometer?2019-08-19T16:45:08+02:00

Kalibreren is vaststellen dat een thermometer goed werkt. Dit kan heel gemakkelijk met twee vaste waardes uit de natuur. Water gaat koken bij 100°C en ijs gaat smelten bij 0°C. Houd de naald van de thermometer in de vloeistoffen en lees de temperatuur af. Als deze niet meer dan 1°C naar boven of beneden afwijkt, werkt de thermometer naar behoren. Noteer de gemeten waardes op uw HACCP-lijst ter bevestiging van de kalibratie.

Hoe desinfecteer ik een slagroommachine?2019-08-19T15:26:08+02:00

Uw slagroommachine is een complex apparaat dat veel aandacht nodig heeft. Het desinfecteren gebeurt meestal met een chlooroplossing of een middel met peroxide. Spoel het apparaat eerst goed door zodat er geen room meer in de leidingen zit. Spoel daarna met een reiniger-ontvetter. Volg hierbij de instructies voor doseren en inwerken. Spoel nogmaals met schoon water door zodat er geen middel in de leidingen achterblijft. Dan komt de desinfectiestap. Gebruik het middel volgens voorschrift en houd minimaal de voorgeschreven inwerktijd aan. Spoel daarna een aantal keer met schoon leidingwater zodat er geen residu achterblijft.

Hoe bewaar ik rauwe vis?2019-08-19T16:33:07+02:00

Om de uitgroei van bacteriën en enzymatisch bederf te voorkomen bewaart u rauwe, niet-verpakte of vacuümverpakte vis bij een temperatuur rondom het 0-punt (max. 2°C). Voor met name vissoorten als zalm en tonijn, bestemd om in sushi verwerkt te worden, is dit van groot belang. Bacteriën worden niet gedood, omdat er geen verhitting plaatsvindt. Dus als er mogelijk ziekmakende bacteriën uitgegroeid zijn, kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn.

Hoe bepaal ik de THT-datum?2019-08-20T09:10:35+02:00

Een THT-datum wordt vastgesteld aan de hand van onder meer de:

  • producteigenschappen
  • bacteriologische gesteldheid
  • bederffactoren
  • toevoegingen van stoffen die de houdbaarheid beïnvloeden

Voor bederfelijke producten zijn houdbaarheidstermijnen opgenomen in de verschillende hygiënecodes.

Wilt u een product langer dan deze termijnen bewaren?

Dan moet daar een theoretische studie naar gedaan worden, waaruit de mogelijkheden blijken. Die studie moet ondersteund worden door een microbiologische houdbaarheidstest, waaruit op te maken is dat het product met deze THT veilig te consumeren is.

Heeft Houwers Groep een protocol voor het Coronavirus COVID-19?2020-03-12T15:10:44+01:00

Ja, lees hieronder voor meer informatie.

Door heel Nederland worden maatregelen getroffen om het nieuwe Coronavirus COVID-19 zoveel mogelijk in te dammen. Houwers Groep heeft passende maatregelen getroffen. Daarbij houden wij ons aan de richtlijnen van de RIVM en de adviezen vanuit het ministerie. Uiteraard volgen wij de media met de dag.

Mocht binnen uw bedrijf opschalen noodzakelijk zijn, neem dan contact met ons op voor het protocol dat wij voor bedrijven beschikbaar hebben. Wij zijn u graag van dienst.

Bel direct met Houwers Groep tel. 0345 511 903 of vul ons contactformulier in.

Lees alles over Coronavirus COVID-19 op de website van RIVM.

Go to Top