Privacy Statement

Wie zijn we

U leest op dit moment de privacyverklaring van Houwers Groep. Houwers Groep is een onafhankelijk inspectiebedrijf op het gebied van voedselveiligheid. Wij ondersteunen ondernemers die voedselveiligheid zeer serieus nemen en dit goed geregeld willen hebben.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Houwers Groep verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Houwers Groep, neem dan gerust contact op!

info@houwersgroep.nl | 0345-511903
De Ooyen 13c | 4191 PB | Geldermalsen
KVK Nr. 28062244

Ons website-adres is: https://www.houwersgroep.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Houwers Groep verzamelt persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website die het contactformulier invullen of zich abonneren op de nieuwsbrief. De verzamelde gegevens hebben als doel om uw vraag te beantwoorden en/of u de maandelijkse nieuwsbrief te kunnen sturen

De volgende persoonlijke gegevens worden verzameld:
– Naam
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Contactformulieren

De verzamelde gegevens uit de contactformulieren worden voor langere tijd bewaard door Houwers Groep, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Hierbij houden wij ons strikt aan de regelgeving die AVG hieraan stelt.

Cookies

Houwers Groep gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Houwers Groep gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Analytics

De website van Houwers Groep verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Met wie we jouw data delen

Houwers Groep verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Houwers Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we jouw data bewaren

De verzamelde gegevens uit de contactformulieren worden voor langere tijd bewaard door Houwers Groep, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Hierbij houden wij ons strikt aan de regelgeving die AVG hieraan stelt.

Welke rechten je hebt over je data

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Houwers Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@houwersgroep.nl. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Houwers Groep zal het verzoek verifiëren door contact met u op te nemen op basis van de gegevens die bij Houwers Groep bekend zijn.

Wilt u niet dat Houwers Groep uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@houwersgroep.nl.

Houwers Groep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link. U kunt alleen een klacht indienen als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:
– U heeft uw klacht al ingediend bij Houwers Groep.
– De klacht gaat over uw eigen persoonsgegevens óf u bent gemachtigd om namens een ander een klacht in te dienen.
– U vindt het goed dat de Autoriteit Persoonsgegevens uw gegevens gebruikt richten de organisatie waarover uw klacht gaat.
Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan kunt u geen klacht indienen, maar wel een tip geven aan de AP.

Hoe we jouw data beveiligen

Houwers Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons kantoor of via info@houwersgroep.nl

Onze medewerkers hebben alleen toegang tot, voor de correcte uitvoering van hun functie, relevante en verklaarbare persoonsgegevens in een door wachtwoord beveiligde en op functieprofiel geautoriseerde omgeving. Wij hanteren hierbij een beveiligingsniveau, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Houwers Groep privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.