Al enige jaren is er een erkenningsplicht voor bedrijven die levensmiddelen maken waarin vlees of vleesproducten verwerkt zijn. Dit soort bedrijven worden door de NVWA bezocht en krijgen een erkenning met een EG keurmerk. De NVWA heeft dan de inrichting en het bedrijf gezien en verklaart dat het bedrijf aan de eisen voldoet.

De definities voor de erkenning zijn zodanig dat er al jaren ruimte zit in het begrip levering aan de consument of eindverbruiker EN beperkte lokale levering.

De Belgische cateraars hebben hierin een oneerlijke concurrentie waargenomen en hebben zich gemeld in Brussel. De Brusselse ambtenaren hebben een onderzoek ingesteld in Nederland en de NVWA opdracht gegeven om het begrip levering aan derden te interpreteren als “leveren aan een ander bedrijf”. Dit gaat consequenties hebben voor cateraars die werken in opdracht van andere cateringbedrijven. Ook het begrip lokaal is voor een grensstreek een doorn in het oog. Als België de norm toepast voor haar cateraars zal Nederland moeten volgen.

Voor de inrichtingseisen gelden de algemene inrichtingseisen. Dat valt gelukkig mee, maar je bent wel verzekerd van een jaarlijks bezoek van de NVWA, zonder dat zij hiervan een bewijs of certificaat overhandigen. Het terugdringen van de bemoeienis van de overheid doet hier weer een stap terug in de tijd.

Wij houden u op de hoogte. Op de site van het NVWA staat nog de oude beslisboom; of u wel of niet erkend moet worden. Zolang deze beslisboom niet wijzigt, kunt u de aangegeven instructies op de NVWA site blijven volgen.