De meeste vakanties zijn rond deze tijd wel geweest en dat betekent dat het ‘gewone’ leven weer kan beginnen. Het was een zomer voor in de boeken, extreem hoge temperaturen deden een aanslag op mens en machine. IJsbereiders draaiden overuren en een aantal van hen begon in de krant al hardop te dromen over een leven op een chateau in het zuiden van Frankrijk. Iedereen in het vers segment heeft de handen vol gehad met zorgen dat alles voor een perfecte barbecue voorhanden was, zelfs de grote jongens in de industrie kraakten en piepten om aan de vraag te kunnen voldoen. Helaas zijn dit soort zomers niet voor iedereen gunstig, gevoelige producten zoals vis en banket vinden dan weer minder gretig aftrek. De keerzijde in de agrarische sector is uitgebreid in het nieuws geweest, vroege oogsten met minder opbrengst door kleinere vruchten. Daar kwam bij dat vele kilo’s te klein, krom of gerimpeld, maar een heel goed product, dreigde vernietigd te worden. Die schade hebben we massaal beperkt weten te houden, al is het financiële leed daarbij nooit helemaal weggepoetst. Het totale plaatje moet nog duidelijk worden, maar er zal niet veel gejubel te horen zijn.

Terug naar onze tak van sport, voedselveiligheid. Hoe heeft u het er vanaf gebracht, bent/was u goed voorbereid op dit soort extremen. Als het antwoord nee is, is de grote vraag: Heeft u ergens in uw registratie vastgelegd…

– Wat de invloed was van de omgevingstemperatuur op de werking van de koelingen ?
– Bij welke omgevingstemperatuur werd de temperatuur in een koeling kritiek?
– Wat u gedaan heeft om te proberen dit binnen de perken te houden?
– Waren al uw medewerkers bewust bezig met kleine werkvoorraden, aangepaste vulgraad, bestellingen etc.?
– Hoe vaak heeft u de temperatuur van de producten in opslag en werkvoorraad gecontroleerd op een dag en heeft u het verloop inzichtelijk gemaakt?
– Heeft u producten uit productie genomen, zo ja, welke en wat was de oorzaak?
– Heeft u producten geschrapt uit het assortiment en om welke reden?
– Heeft u alle leveringen op temperatuur gecontroleerd bij ontvangst?
– Wat was het resultaat van al die maatregelen?

Het lijkt allemaal overdreven, maar als u bovenstaande zaken niet vastlegt, bent u het heel snel weer vergeten. Al deze dingen geven u inzicht in wanneer zaken kritisch worden. En als zaken kritisch worden, moet u maatregelen nemen. In alle hygiënecodes staat ergens wel iets dat vastgelegd moet zijn wat de genomen actie bij afwijken is geweest. Wat daarbij vergeten wordt, is om ook vast te leggen wat het resultaat van die actie geweest is.

Onthoud maar dat men niet alleen wil weten wat goed is gegaan. Interessanter is wat er aan gedaan is, toen het mis is gegaan en of dat het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Dat is een harde voorwaarde bij het beheersen en borgen van voedselveiligheid.