De start van het ijsseizoen kon niet beter voor de meeste professionele ijsbereiders. Het gunstige paasweer heeft voor topomzetten en lege ijsbakken gezorgd. Of ook de ijsbranche zal lijden onder de recessie moet blijken de komende maanden, maar over het algemeen kunnen ondernemers in deze branche nog een goede boterham verdienen. De afgelopen jaren is het aantal ijssalons gestegen met circa 50 tot 405. IJs en hygiëne gaan hand in hand. Ook als u softijs verkoopt. Vanuit onze dagelijkse praktijk blijkt dat onderhoud aan softijsmachines en kalibratie van temperatuurvoelers, vaak niet wordt uitgevoerd.
Zo ook bij een van onze klanten; naar aanleiding van een afwijkend micro-biologisch resultaat van softijs werd verder doorgevraagd op de frequentie en wijze van pasteurisatie. Dit bleek conform leveranciers instructies (75 °C, 1 minuut) te worden uitgevoerd. Er was echter al drie jaar geen onderhoud gepleegd op de machine en daardoor werd in het pasteurisatieproces de noodzakelijk kritische temperatuur net niet meer gehaald. Dit had een verhoogd aantal gisten-schimmels in de ijsmix tot gevolg.
De noodzaak van periodiek onderhoud van uw ijsmachine wordt nogmaals bevestigd.  Controleer daarnaast op de uitvoering van de onderhoudsbeurt en laat u goed informeren door de monteur wat er precies met uw machine is gebeurd. Bewaar de orderbonnen goed, dit is uw naslagwerk mocht er iets mis gaan.

De regels voor pateuriseren nogmaals kort samengevat:

  1. Pasteuriseren vindt plaats nadat de mix is bijgevuld. Laat de machine aan het einde van de werkdag altijd pasteuriseren;
  2. Pasteuriseer de mix bij een lagere omloopsnelheid minimaal om de twee dagen;
  3. Controleer voor aanvang van de werkzaamheden of de pasteurisatie *) juist is uitgevoerd;
  4. Bewaar de gepasteuriseerde mix ten hoogste 72 uur;
  5. Bewaar de mix bij een temperatuur van 7 ºC of lager, bij voorkeur 4 ºC of lager;
  6. Zorg voor jaarlijks onderhoud van uw machine door uw leverancier of deskundig onderhoudsbedrijf

*) Over het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen hoog pasteuriseren (kort bij 85C) en laag pasteuriseren (30 minuten bij 65C) Bij pasteuriserende softijsmachines is de richtlijn van de fabrikant van belang.

Wij wensen u een goed ijsseizoen!