De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een Handboek Voedings- en gezondheidsclaims gepubliceerd. Claims kunnen voorkomen op etiketten van levensmiddelen, maar ook in folders, op websites en in (sociale) media. Claims, inclusief voedings- en gezondheidsclaims, zijn een vrijwillige vorm van voedselinformatie. Vrijwillige voedselinformatie mag nooit misleidend, verwarrend of dubbelzinnig zijn. Voor voedings- en gezondheidsclaims zijn nadere regels uitgewerkt op basis van de EU Claimsverordening (EG) Nr. 1924/2006.

Het Handboek is bedoeld voor het bedrijfsleven als hulpmiddel om te voldoen aan die regels. In het Handboek wordt onder andere aandacht besteed aan wat voedingsclaims en gezondheidsclaims zijn, en wordt uitleg gegeven over de Claimsverordening, het Europese Claims Register en de Claimsdatabase van de Keuringsraad. Het handboek is te raadplegen via de site van de NVWA.

In het Handboek staat een overzicht van de relevante EU- en Nederlandse regelgeving en documenten voor voedings- en gezondheidsclaims. Ook wordt aandacht besteed aan de handhaving door de NVWA. Het Handboek bevat voorts diverse stappenplannen om te bepalen of een voedingsclaim of gezondheidsclaim is toegestaan. Definities van voedings- en gezondheidsclaims en de verschillen tussen de diverse soorten claims worden uitgelegd. De algemene regels voor voedings- en gezondheidsclaims worden beschreven en toegelicht, en vervolgens de specifieke regels voor voedingsclaims en voor gezondheidsclaims. De rol van de Keuringsraad Kennis en Advies gezondheidsreclame komt aan bod, evenals een aantal aanpalende onderwerpen, zoals het verbod op medische claims, claims voor zuigelingenvoeding en sportvoeding.

Bron: NVWA