Per 1 december 2007 is de nieuwe hygiënecode voor de horeca van kracht. Met de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is een overgangstermijn afgesproken van drie maanden, dat wil zeggen dat horeca ondernemers  tot 1 maart 2008 de tijd hebt om de nieuwe code te downloaden of aan te schaffen.  De code is vanaf  7 november beschikbaar en mag vanaf die datum worden gebruikt.

Wat is er veranderd?
De belangrijkste reden om de code te vernieuwen was het terugbrengen van de administratieve lasten.  Dit is in de nieuwe code onder meer terug te vinden in de volgende zaken.

  1. De verplichte registratieformulieren zijn niet meer. De ondernemer mag nu zelf bepalen hoe hij aantoont dat volgens de code wordt gewerkt. Mocht men toch van bepaalde lijsten gebruik willen maken, dan zijn er voorbeelden beschikbaar op de internetsite van het bedrijfsschap Horeca en Catering beschikbaar, die ook nog zelf aangepast kunnen worden.
  2. De bewaartermijn voor de meeste gegevens is teruggebracht van 1 jaar tot 3 maanden.
  3. De code is korter geworden: de oude was 136 pagina’s, dit is teruggebracht naar hooguit 60 pagina’s.
  4. De code bevat alleen de wettelijk verplichte onderdelen. Op de internetsite is aanvullende informatie gratis beschikbaar, ook voor niet-horecabedrijven.
  5. De code bevat korte en duidelijk toepasbare werkinstructies.
  6. De code is voor ingeschreven ondernemers ‘op maat’ beschikbaar, dat wil zeggen een code die kan worden  toegesneden op de processen die binnen elk horecabedrijf plaatsvinden.

Wat kunt u verwachten van Houwers Holtackers?

  • De audits en inspecties voor gecertificeerde en niet gecertificeerde horecarelaties zijn vanaf 1 maart 2008 gebaseerd op de nieuwe versie van de code;
  • In de nieuwe code wordt de nadruk gelegd op ‘aantoonbaar voedselveilig werken.’ Een zeer belangrijke rol wordt ingeruimd voor de kennis van het personeel om basisvoorwaarden en specifieke processen te beheersen. Houwers Holtackers zal ondernemers collectief via formule verband of individueel adviseren op de kernpunten van de nieuwe code. Meer informatie zult u in de komende nieuwsbrieven lezen en door bezoeken van onze medewerkers aan uw bedrijf.

Wat kunt u vanaf 7 november doen om de nieuwe code te verkrijgen?
Horecaondernemers kunnen met hun inschrijfnummer van het Bedrijfschap de ‘Hygiënecode op maat’ gratis samenstellen en downloaden via de website van het bedrijfschap Horeca en Catering, www.kenniscentrumhorerca.nl.

De volledige code is ook in gedrukte vorm beschikbaar. U kunt deze versie via www.kenniscentrumhoreca.nl. Horecaondernemingen betalen € 24,- en niet-horecabedrijven € 32 (beide excl. € 4,- verzendkosten).