Voor veel bedrijven is het nog onduidelijk op welke wijze minderjarige medewerkers om mogen gaan met Reinigings- en Desinfectiemiddelen.

Regels hieromtrent zijn vastgelegd in het Arbobesluit (toepassing van de Arbowet):

– Voor 13-14-15 jarigen is het verboden om te werken met gevaarlijke stoffen
– Voor 16-17 jarigen is het toegestaan om reinigings- en desinfectiemiddelen te gebruiken onder begeleiding en/of toezicht
van een meerderjarige of deskundige. De aanwezigheid van veiligheidsbladen en een gebruikersinstructie zijn daarbij
een voorwaarde.
– Voor 18+ zijn er geen restricties. De aanwezigheid van veiligheidsbladen en een gebruikersinstructie zijn daarbij wel
een voorwaarde.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de Arbeidsinspectie: www.arbeidsinspectie.nl