Tijdens onze inspecties komen onze inspecteurs regelmatig tegen dat temperatuurmetingen niet goed worden uitgevoerd. Wat we vaak zien is dat thermometers los in koelingen of vriezers worden gelegd, een infrarood thermometer wordt gebruikt of temperaturen worden afgelezen van een display omdat het niet mogelijk of wenselijk is om in een product te meten.

Op zich zijn dit geen verkeerde manieren om een controle uit te voeren. U krijgt een beeld van de temperatuur in de koeling of vriezer. Voor een juiste meting moet zo precies als mogelijk de kerntemperatuur gemeten worden. Dit kan door:
De naald van de thermometer direct in een product te steken
De naald van de thermometer tussen 2 verpakkingen te steken

De eerste methode is een exacte manier van meten, ontsmet dan altijd de naald van de thermometer voordat u deze in het product steekt. Vergeet niet de naald opnieuw te ontsmetten bij het wisselen naar een ander product.

De tweede methode benaderd het meest de echte kerntemperatuur van het product. Zorg hierbij altijd dat u de verpakkingen zodanig houd dat producten ook echt tegen elkaar komen. Een deel lucht en een deel product meten geeft ook weer een ander beeld. Noteer op uw lijst dat u op deze wijze gemeten heeft zodat kleine afwijkingen in temperatuur hiernaar te herleiden zijn. Bij grote afwijkingen in temperatuur moet er altijd een kernmeting uitgevoerd worden om de exacte kerntemperatuur vast te stellen.