Food-medewerkers dienen over voldoende toepasbare hygiënekennis te beschikken bij de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden. Dat kan op allerlei manieren: interne trainingen, begeleiding op de werkvloer of externe cursussen. In ieder geval dient de relevante hygiënecode als basisinformatie. Soms denken bedrijven dat het noodzakelijk is om medewerkers jaarlijks naar een externe hygiënecursus te sturen om de kennis up to date te houden. Dat is echter niet nodig of verplicht. Aantoonbare beoordeling van de werkwijze op de werkvloer door de ondernemer is ook een middel om de kennis te toetsen. Een ander handig hulpmiddel is om medewerkers een eenvoudige E-toets te laten uitvoeren. Houwers Holtackers heeft daarvoor een serie toetsen ontwikkeld per hygiënecode die via de site www.waaromdaarom.nu  in een abonnementsvorm te raadplegen zijn, eventueel in combinatie met een korte E-training.