Op 28 september hebben wij een symposium georganiseerd met het thema “Duurzaamheid, hoe maak je het inzichtelijk?” Wij kijken met een zeer goed gevoel hierop terug. Het was een interactief programma en waren op veel momenten interessante discussies.

De opening door Joost Snels was zeer verhelderend. Het werd duidelijk dat we echt anders tegen duurzaamheid moeten aankijken omdat onze grondstoffen aan het opraken zijn. De alsmaar groeiende wereldbevolking en afnemende bruikbare landbouwgrond zorgt voor steeds meer spanning.

Christiaan Hoeben vertelde over de voedselverspilling pilot die hij bij een zorgorganisatie heeft uitgevoerd. Binnen deze organisatie heeft de pilot uiteindelijk geleid tot veel meer informatie dan alleen voedselverspilling. Het heeft ertoe geleid dat het onderwerp voedingsinname weer op hoog op de agenda staat.

Wil Jansen heeft de dag mooi afgesloten door de parallel te trekken tussen de opmars van HACCP en Duurzaamheid. Het heeft bijna 25 jaar geduurd voordat HACCP op het niveau van vandaag de dag is. Duurzaamheid staat net aan het begin van dat traject en heeft dus nog een lange weg te gaan.

Mocht uw interesse gewekt zijn en vraagt u zichzelf af hoe u duurzaamheid bij uw bedrijf inzichtelijk kan maken, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.