Wat stelt u toch veel vragen! Van deze inspectie leer ik nog eens wat! Het zijn zomaar wat opmerkingen die de inspecteurs van Houwers Holtackers te horen krijgen als zij hun werk doen. De nieuwe inspectiemethodiek is gericht op de aanwezigheid van kennis bij de uitvoerende ondernemer c.q. medewerkers. Kennis m.b.t. de hygiënerisico’s in het proces en de daarbij behorende beheersmaatregelen. Dit levert al heel veel informatie op waarmee de inspecteur zijn oordeel kan vormen. Als een medewerker niet weet bij welke temperatuur in de koelvitrine alarm geslagen moet worden, wat zegt een uitgevoerde temperatuurcontrole van deze persoon dan? Of als een medewerker niet weet hoeveel reinigingsmiddel er op een emmer water moet, wat is dan het effect van de schoonmaak?
Door de nieuwe vraagtechniek, geënt op het nieuwe interventiebeleid van de VWA, krijgt de ondernemer inzicht of het met de kennis wel goed gesteld is binnen zijn bedrijf. Als de kennis wel aanwezig is, maar het wordt niet uitgevoerd dan wordt het voor de ondernemer tijd voor een “goed gesprek” met zijn medewerker!