De NVWA ziet ook hierop toe en dit moeten wij dus mee beoordelen tijdens onze inspectie ook al valt dit buiten de reikwijdte van de hygiënecode. De verkoper moet zich houden aan de reclamecode zuigelingenvoeding. In artikel 4 van deze code staat een reclame en afprijzingsverbod voor volledige zuigelingenvoeding beschreven. De reclame en gedragscode zuigelingenvoeding kunt u vinden op de website van VNFKD.