Wat allemaal op een etiket aangeduid moet worden, is omschreven het Warenwetbesluit Informatie Levensmiddelen. Deze wet is een uitvloeisel van de Europese Verordening Nr. 1169/2011. Beter bekend als de allergenenverordening.