Categorie 3 materiaal is afval van producten van dierlijke oorsprong. Of producten waarin ingrediënten van dierlijke oorsprong zijn verwerkt. Deze ‘reststroom’ moet apart van de andere stromen verzameld worden. In afsluitbare opslagmedia, voorzien van de aanduiding: ‘CAT3-materiaal, niet bestemd voor menselijke consumptie’.

De producten hoeven dus niet ongeschikt te zijn voor menselijke consumptie. Zij hebben alleen een andere bestemming gekregen. De bestemming is eenrichtingsverkeer. Zodra producten in het CAT3- traject zitten mogen deze niet meer in de consumptiestroom terecht komen.