Dat is te veel op even kort te benoemen. Het is afhankelijk van meerdere factoren zoals welk product, de verpakkingsmethode, toevoegingen enzovoort. In het handboek etikettering van levensmiddelen van de NVWA vindt u samengevat omschreven waaraan voldaan moet worden. Voor een meer specifiek advies neem gerust contact met ons op.