Een schoonmaakplan is een hulpmiddel waarop iedereen kan zien: wat schoongemaakt moet worden, hoe vaak dat moet gebeuren, met welk middel en hoe dat middel gedoseerd en gebruikt moet worden. In alle hygiënecodes wordt het werken volgens een vast schoonmaakplan beschreven om de schoonmaak volgens een strak schema te laten verlopen.

Of een schoonmaakplan van meerwaarde is hangt van de situatie af. Als u met een klein aantal mensen werkt is het makkelijker om iedereen hetzelfde te laten doen dan wanneer er veel (wisselende) medewerkers zijn. Zeker is dat het werken volgens een vast plan het leven makkelijker maakt. Iedereen kan zien wat de bedoeling is en wat er van hem verwacht wordt. Bij afwijkingen kunt u mensen dus makkelijker aanspreken op het niet volgen van het plan.