Verkopen van producten na de THT is geen overtreding van de Warenwet. Afhankelijk van de eigenschappen van het product moet onderzoek aantonen dat dit de voedselveiligheid niet in gevaar brengt. Het product mag aan de hand van de onderzoeksresultaten voorzien worden van de nieuwe THT. De oorspronkelijke THT moet duidelijk blijven voor de consument. Bederfelijke producten mogen in beginsel nooit over datum verkocht worden.