In de leidraad allergenen in de horeca staan de afspraken die de NVWA met KHN gemaakt heeft. Andere sectoren mogen ook van deze leidraad gebruik maken tenzij met die branche andere afspraken gemaakt zijn.