Ja, dat moet. U moet kunnen laten zien dat u een goede samenwerking heeft met de bestrijder. Een goede samenwerking betekent dat u de opmerkingen die de bestrijder maakt ten aanzien van wering en hygiëne ook daadwerkelijk opvolgt.

De meeste bestrijders hebben een portaal waarin de bevindingen verwerkt zijn. Bij de betreffende opmerking zet u neer wat eraan gedaan is of wat de structureel aangebrachte verbetering is.

Heeft de bestrijder nog een map met papieren rapport, vraag dan steeds om de originele versie, niet de doorslagkopie. U doet de praktische aanpassing en tekent de opmerking af met een paraaf.