Er zijn verschillende soorten desinfectiemiddelen op basis van peroxide, chloor, quatenaire amoniumverbinding, alcohol of een combinatie van schoonmaak- en desinfectiemiddel. Voor alle vormen geldt dat het beste resultaat verkregen wordt als:

  1. Het oppervlak eerst goed schoongemaakt is.
  2. De voorgeschreven inwerktijd wordt aangehouden.
  3. Het oppervlak nagespoeld wordt met ruim schoon water. Een uitzondering hierop zijn de alcoholsprays.