Een THT-datum wordt vastgesteld aan de hand van onder meer de:

  • producteigenschappen
  • bacteriologische gesteldheid
  • bederffactoren
  • toevoegingen van stoffen die de houdbaarheid beïnvloeden

Voor bederfelijke producten zijn houdbaarheidstermijnen opgenomen in de verschillende hygiënecodes.

Wilt u een product langer dan deze termijnen bewaren?

Dan moet daar een theoretische studie naar gedaan worden, waaruit de mogelijkheden blijken. Die studie moet ondersteund worden door een microbiologische houdbaarheidstest, waaruit op te maken is dat het product met deze THT veilig te consumeren is.