Voor een goede werking van een desinfectiemiddel moeten de handen altijd eerst gewassen worden. Er zijn natuurlijk omstandigheden te bedenken waarin dat niet praktisch is. Afhankelijk van wat die werkzaamheden inhouden kan alleen een desinfectiemiddel afdoende zijn. Let wel, 90% van de bacteriën wordt tijdens het wassen met water en zeep verwijderd. De overgebleven 10% wordt door het desinfectiemiddel gedood. Tijdens de productie geldt dus, eerst wassen!